Covid 19

Naše pravidla

Tato pravidla vychází z vládních nařízení a prosíme vás o jejich dodržování, proto abychom společně zabránili šíření viru dále ve společnosti.

Pravidla jsou následující:

1. Využívejte šatny, jak je třeba. Dbejte zvýšené desinfekce rukou, skříněk, toalet a všeho, s čím jste přišli do styku.

2. V prostorách fitness centra jsou k dispozici ústenky. 

3. Pokud je to možné, přineste si vlastní podložku na cvičení.

4. Vodu, jiné nápoje či potravinové doplňky si u nás můžete zakoupit balené.

5. Při vstupu do prostor fitness centra použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.

6. Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 2 m od dalších cvičících.

7. Po každém použití stroje či jiné pomůcky použijte dezinfekční prostředky. Stroj či pomůcku nejprve očistěte a následně ošetřete dezinfekcí, dezinfekční prostředky pro vás máme k dispozici. 

8. Při použití prostor toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následnou dezinfekci.

9. Při odchodu z fitness centra opět použijte dezinfekční prostředek na ruce.

10. Čestně prohlaste obsluze fitness centra, že jste byli testování, očkováni případně jste prodělali onemocnění Covid-19 maximálně před 90 dny.

Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte náš personál. Jsme vám plně k dispozici.

Zdroj: https://komorafitness.cz/wp-content/uploads/2020/04/manual_otevreni-provozu-fitness.pdf