Covid 19

Od čtvrtka 3.12.2020 se u nás opět cvičí. Prostor je dostatečně velký pro všechny.

 

Nadále prosíme o dodržování níže zmíněných pravidel.

 

Děkujeme

Naše pravidla

Tato pravidla vychází z vládních nařízení a prosíme vás o jejich dodržování, proto abychom společně zabránili šíření viru dále ve společnosti.

Pravidla jsou následující:

1. Využívejte sprchy a šatny, jak je třeba. Dbejte zvýšené desinfekce rukou, skříněk, sprch, toalet a všeho, s čím jste přišli do styku.

2. V prostorách fitness centra jsou k dispozici ústenky. 

3. Pokud je to možné, přineste si vlastní podložku na cvičení.

4. Platby za cvičení preferujeme bezkontaktní.

5. Vodu, jiné nápoje či potravinové doplňky si u nás můžete zakoupit jak balené, tak i volně připravené. 

6. Při vstupu do prostor fitness centra použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.

7. Svoji venkovní obuv ukliďte do své sportovní tašky, kterou umístěte dle instrukcí našeho personálu.

8. Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 2 m od dalších cvičících.

9. Po každém použití stroje či jiné pomůcky použijte dezinfekční prostředky. Stroj či pomůcku nejprve očistěte a následně ošetřete dezinfekcí, dezinfekční prostředky pro vás máme k dispozici. Postupujte pečlivě, chráníte tak sebe i ostatní cvičící.

10. Při použití prostor toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následnou dezinfekci.

11. Při odchodu z fitness centra opět použijte dezinfekční prostředek na ruce.

Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte náš personál. Jsme vám plně k dispozici.

Zdroj: https://komorafitness.cz/wp-content/uploads/2020/04/manual_otevreni-provozu-fitness.pdf